شما می توانید با این رمز هم جان افراد را زیاد کرده و هم طلا و گیاه را به حداکثر ممکن یرسانید . برای زدن رمز باید در محیط بازی دکمه ی enter را بزنید و olympus را در انجا تایپ کرده و ok را بزنید .